העברת בעלות

1
www.

שינוי בעלות דומיין

שינוי בעלות על דומיין (Domain Reassign) היא מחיקה של רשומת שם המתחם הקיימת והקצאה של רשומה חדשה - שאוחדו לפעולה אחת.

ההקצאה החדשה כפופה לכללי הרישום התקפים בעת השלמת תהליך העברת זכויות האחזקה. הליך העברת זכויות האחזקה בדומיין נעשה באמצעות הגשת בקשת העברת זכויות הכוללת את אישור הצד המעביר בכתב וכן את מילוי כל הפרטים הדרושים של הצד המקבל בטופס.