רישום דומיין

1
www.

רישום שמות דומיין

לאחר מציאת דומיין פנוי, בקשת רישום שם מתחם (רישום דומיין, Domain Registration) תוגש על ידי מי שמיועד להחזיק בשם המתחם או באמצעות צד שלישי, לרבות באמצעות רשם מוסמך של איגוד האינטרנט בשמו של המחזיק.