חידוש דומיין

1
www.

חידוש רישום דומיין

חידוש דומיין (Domain Renew) מתבצע רק אצל רשם מורשה של איגוד האינטרנט. חידוש הקצאת שם המתחם (חידוש רישום דומיין) הוא למחזיק הקיים, והאחריות על חידוש שם המתחם היא על מחזיק הדומיין.