העברת רשם

1
www.

העברת דומיין

מחזיקי שמות מתחם רשאים להעביר בכל עת את ניהולם של שמות מתחם מוקצים בין רשמים מוסמכים (שיוך דומיין). על מנת לבצע העברת רשם (Domain Transfer) לשם המתחם, על המחזיק ליצור קשר עם הרשם המוסמך שאליו יועבר הניהול.